ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

výkopové práce, rovnání terénu
stavební a montážní práce
doprava sypkých materiálů

O nás

Firma působí od roku 1996, kdy jsme se podíleli na stavbě dálničních úseků Plzeň-Rozvadov a Praha-Ruzyně. Po jejich dokončení jsme začali pracovat převážně v našem okrese Beroun.

Kromě objednaných zemních prací a dopravy pro soukromé osoby, obecní úřady a místní firmy, se zabýváme opravami a výstavbou vodohospodářských staveb, odvozem stavebního odpadu, výstavbou parkovacích ploch, pracemi na železničním koridoru, kde provádíme drenážní práce, zpevňování svahů a vodotečí, žulovou dlažbu, stavbou opěrných zdí a ostatními stavebními pracemi. Provádíme také bourání drobných staveb a likvidaci stavebního odpadu. V našem okrese se zabýváme zemními pracemi při stavbách rodinných domů a příjezdových komunikací.